14 marraskuun, 2011

Work-Preca presentations and publications

Helena Helve  Marjaana Kojo  Jaana Lähteenmaa Arseniy Svynarenko

 

Helena Helve Publications in refere journals

Helve Helena. (2011). Des politiques pour contribuer à la construction d’une identité nordique. Informations sociales : politiques de la jeunesse en Europe (165-166), 102-108.

Helve H. (2009). Global and local perspectives of youth research. In Vinod Chandra (ed.) Growing up in a globalized world: An international reader. Delhi: MacMillan Publishers India, 34-56.

Helve H. (2009). Youth values and cultures. In Raffaele Rauty (ed.) Youth, control, citizenship social reproduction: lessons and debates in the University of Salerno. Salerno: Università degli Studi di Salerno, 31-48.

Liikanen V, Helve H. (2009). Gender Roles, Immigrant Victimisation and the Ambiguous Boundaries of Violence among Small Town Teenangers: Järvikaupunki, Finland. In Barbara Riepl, Howard Williamson (eds.) Portraits of Peer Violence in Public Space: Experiences from Young People in Four Localities in Europe. Vienna: Austrian Institute of Youth Research, 23-56.

Maher J, Riepl B, Blum J, Helve H, Ilves K, Kromer I, Liikanen V, Strömpl J, Williamson H. (2009). Looking across the Localities: Commonalities and Differences in Peer Violence in Public Space. In Barbara Riepl, Howard Williamson (eds.) Portraits of Peer Violence in Public Space: Experiences from Young People in Four Localities in Europe. Vienna: Austrian Institute of Youth Research, 167-193.

Riepl B, Strömpl J, Helve H, Blum J, Ilves K, Kromer I, Liikanen V, Maher J, Williamson H. (2009). Conclusions: Reflections and Recommendations. In Barbara Riepl, Howard Williamson (eds.) Portraits of Peer Violence in Public Space: Experiences from Young People in Four Localities in Europe. Vienna: Austrian Institute of Youth Research, 195-206.

Helena Helve. (2009). Employment, values, world views and welfare of Finnish young people during the economic recessions in 1990s and 2009 . Teoksessa Seminar on Work transitions and Well-Being. Plenary article 1-11 s.

Helena Helve:  national refereed publications

Helve H. (2010). Förändrade värderingar en utmaning för ungdomsfostran. Teoksessa Elina Nivala, Mikko Saastamoinen (toim.) Undomsfostrans teori – utgångspunkter och inlägg: Nätverket för ungdomsforskning, 90-109. (Nätpublikation 35/2010).

Helve H. (2010). Nuorten asenteet, arvot ja maailmankuvat. Teoksessa Nuorten hyvin- ja pahoinvointi: Konsensuskokous. Helsinki: Suomalainen lääkäriseura Duodecim, Suomen Akatemia, 81-89.

Helena Helve. (2009). Employment, values, world views and welfare of Finnish young people during the economic recessions in 1990s and 2009. Teoksessa Seminar on Work transitions and Well-Being.

Helve H. (2009). ”Kukaan ei kuitenkaan kuuntele”: näkökulmia nuorisokasvatukseen ja kansalaisvaikuttamiseen. Teoksessa Laura Hokkanen (toim.) Vaikuttavaa!: nuoret kansalaisvaikuttamisen kentillä. Mikkeli: Mikkelin ammattikorkeakoulu, 25-47. (Tutkimuksia ja raportteja A 45).

H. Helve: Nuorten vapaa-aika, luottamus ja sosiaaliset suhteet. Suomalainen vapaa-aika
Arjen ilot ja valinnat ( Liikkanen, Mirja ed.). Gaudeamus: Helsinki. ISBN 978-952-495-058-9 (pp. 225-242)

Helena Helve. (2009). Onko suomalainen väkivalta sukupuolitettu?. Aamulehti 04.12.2009, alakerta-artikkeli sivu 2.

H. Helve: Nuorten eettisten ja kulttuuristen identiteettien ja arvojen muutos. Kulttuuri lapsen kasvattajana (eds. Lahikainen A.R., Punamäki R-L. & Tamminen T.) WSOY: Helsinki. 2008. ISBN 978-951-0-33166-8 (p. 280-299).H. Helve: Internet haastaa nuorisokasvattajat. Kansalaisfoorumi-Net kansalais- ja järjestötoiminnan Verkkolehti 3/2008 http://www.kansalaisfoorumi.net/sivu.php?artikkeli_id=317

H. Helve 2008: Nuorisokasvatuksen maisteriohjelma Korkeakouluyhteistyön ja koulutusrakenteiden kehittämishanke 2005–2007 – Itsearviointiraportti
http://www.uku.fi/sostyo/julkaisuja.shtml

Helena Helve: other publications

Helve Helena. (2011). Maksuttomuus esteenä kansainvälistämiselle. Aikalainen 16 (11), 10.

Helve Helena. (2011). Nuorisopolitiikka koulutuksen nuorisotyön ja nuorisotutkimuksen kolmiossa. Teoksessa

Paakkunainen Kari, Suurpää Leena (toim.) Nuorten poliittinen ohjaus : strategista johtamista, kentän kasvavaa yhteistyötä vai latistuvaa osallistumista?. Helsinki: Nuorisotutkimusverkosto, 113-116. (Nuorisotutkimusverkosto/ Nuoristotutkimusseura, verkkojulkaisuja 43).

Helve Helena. (2011). Suomen laki estää suomalaisen yliopiston osallistumisen eurooppalaiseen yhteistutkintoon. Kommentti : Nuorisotutkimuksen verkkokanava (http://www.kommentti.fi/viikon-v%C3%A4ite/suomen-laki-est%C3%A4%C3%A4-suomalaisen-yliopiston-osallistumisen-eurooppalaiseen-yhteistutkintoo).

Halla K, Helve H, Simpura J, Wulff A. (2010). Nuoria pitää tukea ponnistelemaan ylöspäin. Tesso: sosiaali- ja terveyspoliittinen aikakauslehti (7/2010).

Helve H. (2010). Pätkätyöt eivät ole vain paskaduuneja. Kommentti: Nuorisotutkimuksen verkkokanava (http://www.kommentti.fi/viikon-v%C3%A4ite/p%C3%A4tk%C3%A4ty%C3%B6t-eiv%C3%A4t-ole-vain-paskaduuneja).

Helena Helve. (2009). Onko suomalainen väkivalta sukupuolitettu?. Aamulehti 04.12.2009, 2.

Helve H. (2009). The Finnish perspective: youth work, policy and research. Teoksessa Griet Veschelden et al (toim.) The history of youth work in Europe: relevance for youth policy today. Strasbourg: Council of Europe Publishing, 117-129.

Helena Helve: Presentations

Helena Helve. Nuorten ’pätkätyöttömien’ aikuisten muuttuvat arvot ja elämäntyylit suomalaisilla työmarkkinoilla. Työn ja hyvinvoinnin tulevaisuus (WORK)-tutkimusohjelman loppuseminaari 25.11.2011. Helsinki, Finland. (Other presentation)

Helve Helena. Identity and Youth Culture in Finland – EUROPE. Youth Culture, Identity and the Public Sphere 03.12.2011. Tokio, Japan. (Keynote presentation)

Helve H. Work Transitions and Labour Market otsikolla: Shift in Work Attitudes, Values and Future Orientations of Young Finns . Nordic Youth Research Symposium NYRIS 11 14.06.2011. Turku, Suomi. (Muu esitelmä)

Helve H. Puheenjohtajuus streamissä 4.2. Work Transitions and Well-being, Nordic Youth Research Symposium NYRIS 11 14.06.2011. Turku, Suomi.

Helve H. Nuoret aikuisten maailmassa. Määräävätkö aikuisten toiveet liikaa nuorten valintoja? Mitkä muut tekijät määrittelevät nuorten asemaa?. Sosiaalialan asiantuntijapäivät 17.03.2011. Helsinki, Suomi. (Kutsuttu esitelmä (Keynote))

Helve H. Future expectations, indentity and values of temporarily employed yuong people. Conference on the social mobility of young people 30.06.2010. Strasbourg, Ranska. (Kutsuttu esitelmä (Keynote))

Helve H.. Lasten ja nuorten osallisuus.. HY:n Palmenian täydennyskoulutus 28.01.2010. Kotka, Suomi. (Kutsuttu esitelmä (Keynote))

Helve H.. Nuoret ja arvot. Nuoruuden siirtymät luentosraja 18.02.2010. Tampere, Suomi. (Kutsuttu esitelmä (Keynote))

Helve H.. Nuorten hyvin-ja pahoinvointi. : Nuorten asenteet, arvot ja maailmankuvat. Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, Suomen Akatemia, Konsensuskokous 2010 01.02.2010. Espoo, Suomi. (Kutsuttu esitelmä (Keynote))

Helve H.. Nuorten pätkätyöläisyys ja arvot. Nuorisotutkimusseuran järjestämä nuorisotyöttömyysseminaari Tieteiden talolla 05.05.2010. Helsinki, Suomi. (Kutsuttu esitelmä (Keynote))

Helve H.. Nuorten pätkätyöläisyys. Suomen Akatemian WORK-ohjeman vuosiseminaari 28.05.2010. Tampere, Suomi. (Kutsuttu esitelmä (Keynote))

Helve H.. Nuorten vapaa-aika ja sosiaaliset suhteet – mikä ohjaa nuorta valinnoista?. Valtakunnalliset päihdepäivät 16.09.2010. Espoo, Dipoli, Suomi. (Kutsuttu esitelmä (Keynote))

Helve H.. Nuorten vapaa-aika, luottamus ja sosiaalinen pääoma. Valtakunnalliset nuorisotutkimuspäivät 10.11.2010. Helsinki, Suomi. (Kutsuttu esitelmä (Keynote))

Helve H.. Social cohesion and labour markets – Dimension on young people. 2nd Expert meeting on European Future 2030/2050 22.11.2010. Bryssel, Belgia. (Kutsuttu esitelmä (Keynote))

Helve H.. The Change in Values as a Challenge for Education. Mass higher education: Prospects and problems for youth transitions 15.07.2010. Göteborg, Ruotsi. (Muu esitelmä)

Helve H.. Tyttökulttuuri ja väkivalta. EFCAP Tyttöjen aggressio ja väkivalta 18.11.2010. Tampere, Suomi. (Kutsuttu esitelmä (Keynote))

Helve H.. Work values and precarious jobs. Finnish-British seminar on Work tTansitions 25.10.2010. Lontoo, Iso-Britannia. (Kutsuttu esitelmä (Keynote))

Helena Helve. Changing lifestyles and values of young people. International Conference on Youth Policy and Research – Vienna 2009 22.09.2009. Wien, Itävalta. (Kutsuttu esitelmä (Keynote))

Helena Helve. Lasten ja nuorten osallisuus arjessa – Nuorten hyvinvointi -. Lasten ja nuorten osallisuus – järjestäjänä Palmenia HY 03.12.2009. Kotka, Suomi. (Kutsuttu esitelmä (Keynote))

Helena Helve. Life courses, identities and social capital. UP2YOUTH – Youth- actor and social change 05.03.2009. Bryssel, Belgia. (Kutsuttu esitelmä (Keynote))

Helena Helve. Nuoret ja media. Suomen Akatemian järjestämä pyöreän pöydän keskustelutilaisuus 05.10.2009. Helsinki, Suomi. (Muu esitelmä)

Helena Helve. Nuorten hyvinvointi. Sitran järjestämä Hyvinvointiryhmän tutkimusseminaari 24.02.2009. Helsinki, Suomi. (Kutsuttu esitelmä (Keynote))

Helena Helve. Nuorten osallisuuden vahvistaminen kirkon toiminnassa. Kirkkohallitus, rippikoulutyöryhmä 18.08.2009. helsinki, Suomi. (Kutsuttu esitelmä (Keynote))

Helena Helve. Research on Changing Wellbeing: Identity formation, citizenship, polarization, agency, human security and ethical action. Tallinn workshop on research 25.03.2009. Tallinn, Viro. (Kutsuttu esitelmä (Keynote))

Helena Helve. “Terve sielu terveessä ruumiissa” – Nuori ja hyvinvointi. Suomen Akatemina järjestämä Ihminen ja Kosmos -seminaari 14.03.2009. Kuhmo, Suomi. (Kutsuttu esitelmä (Keynote))

Helena Helve. The Chancing Lifestyles and Values of the Young Persistently Temporarily Unemployed in Different Labour Markets of Finland. Youth employment support (YES) conference 20.11.2009. Saltzburg, Itävalta. (Kutsuttu esitelmä (Keynote))

Helena Helve. Wellbeing of Young People as a Grand Challenge to the European Research Agenda. EU conference New Worlds New Solutions (Swedish presidency) 08.07.2009. Lund, Ruotsi. (Kutsuttu esitelmä (Keynote))

Helena Helve ja Marjaana Kojo. Nuorisotutkimuksen arvot. Nuorisotutkimuksen päivät 10.11.2009. Helsinki, Suomi. (Kutsuttu esitelmä (Keynote))

MISCELLANEOUS (honours, awards, grants, extra duties etc.)

– Chair of the Executive Board of YUNET Youth research University Network

– Member of Executive Board of M.A. of European Youth Studies (M.A. EYS)

–  Expert assisting Research in the economic, social sciences and humanities, European  Commission, DG,   Research, Unit

–  Member  of  Executive Board of ISA Research Committee  of Youth Sociology RC 34

 

Marjaana Kojo: publications

Kojo, Marjaana (arviointiprosessissa) ”Pause päällä” Työn ja koulutuksen ulkopuoliset jaksot nuorten elämänkulussa.

Kojo, Marjaana (tulossa): Lanitusta, ladderia ja lifetystä – kilpapelaaminen nuorten alakulttuurina. Teoksessa Mikko Salasuo & Janne Poikolainen & Pauli Komonen (toim.) Katukulttuurit.

Kojo, Marjaana (2011): Lasten leikkiä? Nuoret aikuiset tietokonepelien harrastajina. Elämä on parasta huumetta ry:n Pelitaitoprojektin vierailijablogi. (http://pelitaito.fi/vierailijablogi/)

Kojo, Marjaana (2011): Verkkopelaaminen – sosiaalista vai epäsosiaalista? Teoksessa Jani Merikivi & Päivi Timonen & Leena Tuuttila (toim.) Sähköä ilmassa. Näkökulmia verkkoperustaiseen nuorisotyöhön

Kojo, Marjaana & Lähteenmaa, Jaana (2011): Nuorten toimeentulotuen leikkaukset – vaarallinen tie. Nuorisotutkimuksen verkkokanava Kommentti. (http://www.kommentti.fi/kolumnit/nuorten-toimeentulotuen-leikkaukset-%E2%80%93-vaarallinen-tie)

Kojo, Marjaana (2010): ”Et se on vähän niinkun työtä” – työttömät nuoret virtuaalisissa työpaikoissa. Nuorisotutkimus 28 (4)

Kojo, Marjaana (2010): Laajentunut nykyisyys: nuorten tulevaisuuteen suuntautuminen työn marginaalissa. Nuorisotutkimus 28 (2)

Marjaana Kojo: presentations

Kojo, Marjaana: ”Virtuaalityöntekijät – Nuoret reaali- ja virtuaalimaailman välissä”

9.-10.11.2010 Nuorisotutkimuspäivät, Helsinki

Kojo, Marjaana: ”Pause päällä – työn ja koulutuksen ulkopuoliset jaksot nuorten    elämänkulussa” 9.-10.11.2010 Nuorisotutkimuspäivät, Helsinki

Kojo, Marjaana: ”Virtual workers – young people between virtual and real worlds” 25. – 26.10.2010 Seminar on work transitions and well-being, Finnish Institute Lontoo

Kojo, Marjaana: ”Vaikeasti työllistyvien nuorten työttömyys” 5.5.2010 Nuorisotyöttömyys -seminaari, Nuorisotutkimusverkosto

Lähteenmaa, Jaana & Kojo, Marjaana: ”Nuoret, työelämäpalvelut ja toimijuus” 17.- 18.5.2010 Suomen Akatemian WORK-ohjelman seminaari, Tampere

Kojo, Marjaana: “Young people and uncertain futures” 8.-9.10.2009 Work transitions and well-being -seminaari, Helsinki

Lähteenmaa, Jaana & Kojo, Marjaana: ”Nuorten aikuisten arvot ja työelämän kulku” 22.9.2009 Arvoketju -seminaari, Suomen Akatemia

Sell, Anna & Kojo, Marjaana: “Valinnan autuus ja pakko. Erilaisista koulutustaustoista tulevien nuorten tyylejä ja strategioita työelämässä” 25.- 26.5.2009 Suomen Akatemian WORK-ohjelman seminaari, Turku

Kojo, Marjaana: ”Päivä kerrallaan – Nuoret pätkätyöttömät ja epävarma tulevaisuus” 20.- 21.3.2009 Sosiologipäivät, Helsinki

Marjaana Kojo:  Muut esitelmät, luennot ja opetus

Kevätlukukausi 2011, nuorisotyön ja -tutkimuksen pro gradu -seminaarin assistentti, Tampereen yliopisto

Salasuo, Mikko & Kojo, Marjaana: 17.3.2010 Nuorisososiaalityötä paikantamassa -seminaari, Helsingin sosiaalivirasto

Kojo, Marjaana: ”Haasteellisesti työllistyvät nuoret” 6.10.2009 Haastavan työllistämisen seminaari, Etelä-Savon TE-keskus

Kojo, Marjaana: ”Nuorten mutkainen polku työelämään” 22.4.2009 Hyvinvointivaltion muutokset -kurssi, Laurea ammattikorkeakoulu

 

Jaana Lähteenmaa: Publications

 

Autio, M. , Wilska, T.A., Kaartinen, R. & Lähteenmaa, J. (2009): The use of small  instant  loans among young adults – a gateway to consumer insolvency? International Journal of Consumer Studies 33 (4). presentations

Kaartinen, R., Autio, M. & Lähteenmaa, J. (2009): Pikavipeillä vaikeuksiin. Teoksessa Keskinen, V. Laine, M., Tuominen, M. & Hakkarainen, T. (toim.): Kaupunkiköyhyyden monet kasvot. Näkökulmia helsinkiläiseen huono-osaisuuteen. Helsingin kaupungin Tietokeskus, Helsinki.

Lähteenmaa, Jaana (2009): The attitudes to work and to the measures taken by labor authorities of the Finnish young people with persisting temporary unemployment. In “The Strategy for Youth Competence development to cope with global trends.”  National Youth Policy Institute of Korea and Ministry for Health, Welfare and Family Affairs.

Lähteenmaa, Jaana (2011) (editointiprosessissa) “Agency of the young unemployed people” In Helena Helve & Karen Evans (eds): Young people, work transitions and well- being (ilmestyy)

Lähteenmaa, Jaana (2009): Prekariaatin kapinaa- mutta minkä tavoittelemiseksi? Arvostelu teoksesta  …. ”Paskaduunista barrikadeille” (2008?).  Yhteiskuntapolitiikka 6/2009.

Yhteenveto ”Työttömyyden kokemuksellinen ulottuvuus”- työryhmästä kevään 2010 Sosiologipäivillä; Sosiologia- lehti 2/2010 .

Lähteenmaa Jaana (2010):  Nuoret työttömät ja taistelu toimijuudesta. Työvoimapoliittinen aikakauskirja 4/2010.

Lähteenmaa, Jaana (2011): Nuorten työttömien yliviritetty toimijuus: yrittämisen yrittäminen. Nuorisotutkimus  4/2011 (hyväksytty ja ilmestyy)

Lähteenmaa, Jaana (2010): Välähdyksiä nuorten työttömien elämästä.  Artikkeli ”Nuorisotyö”- lehti  no 1/2010.

Lähteenmaa, Jaana (2010): Kansakunnan toivot – nuoret akateemiset työttömät. Kolumni ”Tieto ja Trendit” – lehdessä  (Tilastokeskuksen julkaisu). Heinäkuun 2010 numero.

Kojo, Marjaana ja Lähteenmaa, Jaana (2011) Nuorten tomeentulotuen leikkaukset – vaarallinen tie. Nuorisotutkimuksen verkkokanva Kommentti. (http://www.kommentt.fi/kolumnit/-)

Jaana Lähteenmaa: Presentations abroad

Plenary- esitelmä  Soulissa,  Etelä-Koreassa 25.6.2009   ”National Youth Policy Instute”n  kansainvälisessä juhlakonferenssissa teemanaan ”The Strategy for Youth Competence Development to cope with global trends.” (otsikko  sama kuin konferenssin pohjalta tehdyssä julkaisussa)

Esitelmä ”The agency vs. structure point of view to the situation of young unemployed people during two recessions”  in ESA:n ”Youth and generation section: Midterm conference” 9.-12.9. 2010, Manchesterissa.

Esitelmä  “The agency of the young unemployed people – an empirical analysis” 25.-26.10.2010; Lontoon Finnish Insitute’ssa,  “Seminar on work transitions and well-being”. ,

Esitelmä “ The young unemployed, their attitudes to wage work and the measures taken by the labour authorities – a Mertonian interpretation” Oxfordin yliopiston Templeton collegessa “Youth transitions in crisis?”- seminaarissa huhtikuussa 2011.

Työryhmäesitelmä: ”The use of ”four modalities” –model when analyzing agency from the texts written by  the young unemployed people” ESAn konferenssissa ”Qualitative methodology” – työryhmässä Genevessä syyskuussa 2011. .

Jaana Lähteenmaa: Presentations in Finland

Sosiologipäivät, Helsinki 20.-21.3.2009 ”How to research marginal areas and their youth without reproducing the negative labels and vicious circles of those places?”

Työryhmäesitelmä ”Miten tutkia marginaali-alueiden nuoria uusintamatta negatiivisia leimoja” Sosiologipäivillä maaliskuussa 2009 Helsingissä.

Esitelmä ”Nuorten työttömien kirjo” (yhdessä Marjaana Kojon kanssa) Suomen Akatemian Arvoketju-seminaarissa 22.9.2009  Vantaalla.

Esitelmä ”The attitudes to work and to the measures taken by labor authorities of the Finnish young people facing the current recession” Tampereen yliopiston, Jyväskylän yliopiston ja Helsingin yliopiston sekä Suomen Akatemian ja Työterveyslaitoksen järjestämässä :  ”Seminar on Work Transitions and well-being”  lokakuussa 2009 Helsingissä.

Työryhmäesitelmä ”Miten välttää nuorten leimaamisprosessien käynnistyminen raportoidessa tutkimustuloksia: esimerkkinä nuorisotyöttömyys-tutkimus” Nuorisotutkimuspäivillä 9.-10.11.2009 Helsingissä.

Esitelmä ”Nuoret korkeasti koulutetut työttömät”  Nuorisotutkimusverkoston ja – seuran Nuorisotyöttömyys-seminaarissa 5.5.2010 Helsingissä.

Esitelmä (yhdessä Marjaana Kojon kanssa): ”Nuoret, työelämäpalvelut ja toimijuus” Suomen Akatemian Työn ja hyvinvoinnin tutkimusohjelman WORK- seminaarissa Tampereella 17.-18.5.2010.

Työryhmäesitelmä ”Nuorten työttömien kokemus elämäntilanteestaan  toimijuuden näkökulmasta”  .Työelämän tutkimuspäivät Tampereella marraskuussa 2010

Other presentations

Esitelmä ”Syrjäytymisriskit ajankohtaisen taloustaantuman työttömillä nuorilla” Raha-automaattiyhdistyksen seminaarissa nuorisotyöttömyyden vaikutuksista 7.4.2010 Espoossa.

Esitelmä ”Onko palkkatyön asema ja merkitys muuttunut – lopullisesti?” Tieteen Päivillä (kevät 2011) Helsingissä.

Jaana Lähteenmaa: other

”Työttömyyden kokemuksellinen ulottuvuus”-työryhmän kokoaminen ja puheenjohtajuus kevään 2010 Sosiologi-päivillä Jyväskylässä.

 

Seminars

Research Programme on The Future of Work and Well-being seminars, WORK 2008-2011

Globsol-seminar
http://www.ykliitto.fi/tapahtuma/globsol?mini=kalenteri/2010/5/all&

Work transitions and well-being 8.-9.10.2009 Tieteiden talo, Helsinki
Work transitions and well-being 25.-26.10.2010, Finnish Institute, London

 

Nuorisotutkimuspäivät 9.–10.11.2010 Tieteiden talo, Helsinki http://www.nuorisotutkimusseura.fi/node/333