18 joulukuun, 2011

Tervetuloa Helena Helven kotisivulle!

This page in English   YO:n asiantuntijat, SoleCRIS

Helena HelveHyvä sivujeni selaaja. Ohessa löydät tietoja työelämästäni. Olen ensimmäinen nuorisotutkimuksen professori (emerita) Tampereen yliopiston yhteiskunta ja kulttuuritieteiden yksikön Nuorisotyön ja nuorisotutkimuksen maisterikoulutuksessa. Olen myös ensimmäinen Helsingin yliopiston kaksoisdosentti; minulla on dosentuuri sekä uskontieteessä maailmankulttuurien laitoksella (1989) että sosiologiassa sosiaalitieteiden laitoksella (2002). Kiinnostukseni ovat liittyneet näiden oppiaineiden kysymyksenasetteluihin kuten ideologioihin, maailmankuviin, asenteisiin, arvoihin, identiteetteihin ja niiden muodostumiseen muuttuvassa yhteiskunnassa (ks. tarkemmin julkaisuluettelo). Olen tehnyt vertailevaa tutkimusta ja pitkittäistutkimusta. Väitöskirjani Nuorten maailmankuva. Seurantatutkimuspääkaupunkiseudun erään lähiön nuorista (1987) oli tutkimus samojen nuorten maailmankuvien muodostumisesta lapsuudesta aikuisuuteen. Tätä tutkimusta olen jatkanut. Toinen mittava tutkimusprojektini on liittynyt nuorten asenteisiin ja arvoihin, joita olen tutkinut vertailevasti 1980- ja 1990- luvuilta lähtien (Helve: Arvot, muutos ja nuoret, Helsinki University Press, 2002). Olen johtanut Suomen Akatemian rahoittamia tutkimushankkeita, joista esimerkkinä Sosiaalisen pääoman BeSS -projekti (2004–2007) ja Work-Preca -projekti nuorten pätkätyöläisyydestä (2008-2012). Pohjoismaalainen ja kansainvälinen nuorisotutkimus on tullut tutuksi johtaessani pohjoismaalais-balttilaista nuorisotutkimuksen tohtorikouluverkostoa (2000-2005), jonka tuotoksena syntyi esimerkiksi Mixed Methods in Youth Research kirja (Helve, 2005). ISAn (International Sociological  Association) nuorisososiologian tutkimuskomitean (RC 34)  kansainvälisen IBYR-julkaisun toimittajana (1998-2002), ISA:n RC 34 presidenttinä (2002-2006) sekä ohjausryhmän jäsenenä  (2006- 2018) olen voinut rakentaa nuorempien ja vanhempien nuorisotutkijoiden välistä kansainvälistä poikkitieteellistä yhteistyötä (ks. http://www.rc34youth.org/). Tämä on ollut lähtökohtana monille julkaisuilleni, joista esimerkkeinä Youth and Life Management (Helve & Bynner, 1996), Youth, Citizenship and Empowerment kanssatoimittajana Claire Wallace (Ashgate, 2001; julkaistu koreaksi v. 2007); Contemporary Youth Research, Local Expressions and Global Connections (Helve & Holm, 2005); Youth and Social Capital (Helve & Bynner, Tufnell Press, 2007), ja Youth and work transitions in changing social landscapes (Helve & Evans, 2013). Ruotsiksi olen toimittanut pohjoismaisen tutkimusprojektini A Comparative Study of Living Conditions of Periphery Young People tulokset teoksessa Ung i utkant. Aktuell forskning om glesbygsungdomar i Norden (TemaNord, 2003).

Olen työskennellyt pohjoismaisen ministerineuvoston nuorisotutkimuksen tutkimuskoordinaattorina (1998–2004) ja valtakunnallisen nuorisotutkimuksen yliopistoverkoston koordinaattorina (2004). Minulla on ollut ilo olla luomassa uusia kansallisia ja kansainvälisiä nuorisotutkimuksen ja koulutuksen verkostoja; esimerkkeinä ovat Nuorisotutkimus 2000 -ohjelma ja sen kehittäminen Nuorisotutkimusverkostoksi, pohjoismaisbalttilainen nuorisotutkimuksen tohtorikouluverkosto ja YUNET- nuorisotutkimuksen yliopistoverkosto, jonka johtoryhmän puheenjohtajana olen ollut (2007-2012; ks. http://www.uta.fi/yunet/ ). Olen saanut olla myös ensimmäisen nuorisokasvatuksen maisteriohjelman professorina ja sen yhteydessä olen ollut ideoimassa ja kehittämässä Mamkin Juvenia nuorisoalan tutkimus- ja kehittämiskeskuksen toimintaa (http://www.mamk.fi/tutkimus_ja_kehitys/juvenia_-_nuorisoalan_tutkimus-_ja_kehittamiskeskus). Nuorisoalan yliopistokoulutuksen kansainvälistämistä olen voinut edistää eurooppalaisen M.A. EYS nuorisoalan maisterikoulutuksen pilotoinnin perustaja- ja johtoryhmän jäsenenä (http://www.youthstudies.eu).

Nuorisotutkimus on ollut työn lisäksi minulle mieluisa harrastus; vapaa-aikaani on täyttänyt Nuorisotutkimusseuran hallituksen tehtävät neljännesvuosisadan ajan seuran perustamisesta lähtien. Nuorisotutkimusseuran puheenjohtajuuden (1992-2005) jälkeen minut on nimetty jopa seuran kunniapuheenjohtajaksi. Olen iloinen, että olen saanut olla mukana kehittämässä nuorisotutkimusta jo 1980-luvulta alkaen. Sieltä on lähtöisin visio monitieteisestä tutkijoiden verkostoitumisesta, joka toteutui onnistuneesti nuorisotutkimusverkostona (ks. http://www.nuorisotutkimusseura.fi/).

Work-Preca hanke on johtanut jatkotutkimukseen nuorten korkeakouluopiskelijoiden tulevaisuuden suuntautumisesta ja yhteistyöhön kanadalaisen prof. James Côtén ja japanilaisen prof. Shinichi Mizokamin tutkijaryhmien kanssa. Vielä emeritana olen ollut 2015 keräämässä korkeakouluopiskelijoilta Identity Horizons Cross-Cultural Survey (IHCCS) –aineiston, joka mahdollistaa vertailututkimuksen 18-24 -vuotiaiden korkeakouluopiskelijoiden tulevaisuuden horisontista Suomessa, Japanissa ja Pohjois-Amerikassa. Tavoitteenani on jatkaa suomalaisten nuorten asenne- ja arvotutkimustani ja olla mukana kollegoideni kanssa selvittämässä kuinka samanikäiset eri ympäristöissä ja kulttuureissa elävät nuoret kokevat ja tulkitsevat omia tulevaisuuden mahdollisuuksiaan identiteettihorisontissaaan. Opetustyön jättäminen on mahdollistanut omaan tutkimukseen keskittymisen. On kiinnostavaa olla mukana myös Euroopan unionin rahoittamassa Intergenerational Family Solidarity Across Europe (COST Action IS 1311) verkostossa, Katso myös CV ja Julkaisuluettelo.