Youth and work transitions in changing social landscapes kirjan esittely työelämän tutkimuspäivillä Tampeerella 07.11.2013

transitionsKirjan kirjoittajat esittelevät omat artikkelit ja osallistuvat keskusteluun teoksesta Youth and work transitions in changing social landscapes (Helve & Evans 2013, Tufnell Press)

Paikka:  Tampeeren yliopisto, Päätalo, ls. 4, 2. Krs

Aika: 10:00-11:00, 7 marraskuuta, 2013

Kirjan esittely:
Miten nuoret eri puolilla maailmaa kohtaavat globaalin taloudellisen kriisin ja kasvavan nuorisotyöttömyyden? Youth and work transitions in changing social landscapes -julkaisu tuo uutta tietoa sekä nuorisotutkijoille että poliittisille päättäjille ja tarjoaa monia näkökulmia myös julkiseen keskusteluun keskeisistä nuorten siirtymävaiheita koskevista ongelmista, jotka liittyvät nuorten  aikuistumiseen, hyvinvointiin, koulutukseen ja työllistymiseen. Julkaisun taustalla on Suomen Akatemian Työ ja hyvinvointiohjelman Work-Preca-tutkimushankkeen kansalliset ja kansainväliset nuorisotutkimusverkostot. Artikkelien kirjoittajissa on kansainvälisesti tunnettujen tutkijoiden lisäksi myös nuoria suomalaisia väitöskirjatutkijoita. Antologian kaksikymmentä artikkelia perustuvat tutkimuksiin nuorten hyvinvoinnista ja koulusta työelämään siirtymisen mahdollisuuksista ja riskeistä. Teos tuo  ajankohtaista uutta tietoa mm. suomalaisten ja brittiläisten nuorten koulusta työelämään siirtymisen riskeistä ja mahdollisuuksista sekä myös vertailevaa tietoa nuorten elämän hallinnasta ja siihen vaikuttavista yhteiskunnallisista, taloudellisista, sosiaalisista ja kulttuurisista tekijöistä.  Kansainväliset tutkimukset kuvaavat globaalisti nuorten työhön siirtymisen kysymyksiä esimerkiksi USA:ssa, Kanadassa, Karibian alueella, Intiassa, Japanissa, Etelä-Afrikassa, Venäjällä, Australiassa ja Uudessa Seelannissa.  Useista  teoreettisista lähtökohdista  analysoidaan sosiaalisia, psykologisia,  taloudellisia ja kulttuurisia tekijöitä, jotka vaikuttavat sekä nuorten mahdollisuuksiin muuttuvilla työmarkkinoilla että nuorten työelämäodotuksiin, arvoihin ja koulutusvalintoihin. Nuorten työelämän siirtymiä ja hyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä kuvataan laajojen etnograafisten ja pitkittäistutkimusaineistojen valossa, jotka mahdollistavat esimerkiksi suomalaisten, brittiläisten ja amerikkalaisten nuorten hyvinvoinnin ja aikuistumiseen liittyvien tekijöiden vertailun. Lokaalit ja globaalit nuorisokulttuurit, identiteetit, arvot ja  asenteet muovaavat nuorten koulutus- ja työelämäodotuksia ja tavoitteita. Sukupuoli, etniset- ja sosiaaliset sekä taloudelliset taustat leimaavat nuorten koulutus- ja  uravalintoja ja tavoitteita sekä pyrkimyksiä.  Globaalin talouden ja työelämän rakenteelliset muutokset nostavat keskusteluun kadotetun sukupolven. Kansallisten ja kansainvälisten tutkimusten, esimerkkien ja teoreettisten mallien valossa kuvataan erilaisia vaihtoehtoja, jotka purkavat nuorten työllistymisen rakenteellisia esteitä.  Monitieteiset analyysit työelämän muutoksista, työn prekarisoitumisesta, NEET –nuorista, nuorisotyöttömyydestä ja syrjäytymisestä sekä niiden vaikutuksista  nuorten hyvinvointiin tuovat monia uusia lähtökohtia ja laajasti sovellettavaa tietoa nuorisotyöhön, tutkimukseen, koulutukseen ja politiikkaan.

Youth and work transitions in changing social landscapes, toim. Helve H. & Evans K. Tufnell Press, England and U.S.A. Lightning Source, 2013 (356 sivua).

Kirjan sisällys:
Osa 1. Introduction
Luku 1. Youth and work transitions in changing social landscapes: Karen Evans and Helena Helve
Osa 2. Perspectives on employment transitions and wellbeing changes during economic recession
Luku2.. School to work transitions and wellbeing in a changing labour market: John Bynner
Luku 3. The assumption of adult roles in the U.K., the U.S.A., and Finland: Antecedents and associated
levels of well-being and health: Ingrid Schoon and John Schulenberg
Luku 4. Finnish young adults’ financial well-being in times of uncertainty:  Mette Ranta
Luku 5. ‘Agency vs. structure’: A view of youth unemployment during the current recession in Finland
Jaana Lähteenmaa
Osa 3. Biographical negotiations from youth to adulthood
Luku 6. Trajectories from youth to adulthood: Choice and structure for young people before and during
recession:n Rosalind Edwards and Susie Weller
Luku 7. Inventing adulthoods: Young people growing up in Northern Ireland: Sheena McGrellis and Janet
Holland
Luku 8. Regional identities future expectations and work values: Arseniy Svynarenko
Luku 9. From higher education to working life: Work values of young Finns in changing labour markets:
Helena Helve
Osa 4. New career aspirations, life chances and risks
Luku 10. Youth transitions and wellbeing: The impact of austerity on black youths living in urban ‘black
neighbourhoods’ : Tracey Reynolds
Luku 11. Academic burnout and engagement from adolescence to young adulthood:  Katariina Salmela-Aro
Luku 12. Gender differences in achievement and social strategies, areas of work life, and burnout at the
early career stage : Hely Innanen and Katariina Salmela-Aro
Luku 13. The role of school engagement in young people’s career development and mental well-being:
Findings from two British cohorts:  Helen Cheng and Ingrid Schoon
Luku 14. ‘Activating events’ in adult learners’ lives: Understanding learning and life changes through a
retrospective lens: Karen Evans and Edmund Waite
Osa 5. Wider international perspectives on youth, working life and wellbeing
Luku 15. Young adulthood in Australia and New Zealand: Pathways to belonging: Johanna Wyn
Luku 16. ‘Ring of fire or a puff of (commentators’) smoke?’: Youth, unemployment and transitions in Gauteng, South Africa:  David Everatt
Luku 17. School to work transition and youth views on labour in Japan: Tomokazu Makino
Luku 18. Russian youth in the labour market: Education, employment, work transitions and well-being:
Julia Zubok
Luku 19. School to work transition in India: Vinod Chandra
Osa 6.Commentary
Luku 20. The importance of resources in work transitions in late-modern contexts:  James Côté

Kirjan artikkelien kirjoittajat:
John Bynner,  University of London, Englanti
Vinod Chandra, University of Lucknow, Intia
Helen Cheng, University of London, Englanti
James Côté, Western University, Kanada
Rosalind Edwards, University of Southampton, Englanti
Karen Evans, University of London, Englanti
David Everatt,  University of Johannesburg, Etelä-Afrikka
Helena Helve, Tampereen yliopisto, Suomi
Janet Holland, London South Bank University, England
Hely Innanen, Jyväskylän yliopisto, Suomi
Jaana Lähteenmmaa, Tampereen yliopisto, Suomi
Tomokazu Makino,  Waseda University, Japan
Sheena McGrellis,  University of Ulster, Irlanti
Mette Ranta, Jyväskylän yliopisto, Suomi
Tracey Reynolds, London South Bank University, England
Katariina Salmela‑Aro, Jyväskylän yliopisto, Suomi
Ingrid Schoon, University of London, Englanti
John Schulenberg, Michigan University, USA
Arseniy Svynarenko, Tampereen yliopisto, Suomi
Edmund Waite, University of London, Englanti
Susie Weller, London South Bank University, England
Johanna Wyn Melbourne University, Austraalia
Julia Zubok, Russian Academy of Scieces, Venäjä