New publications and speeches

Here is an update to Helena Helve’s list of publications and speeches:

Helve Helena. Koulusta työelämään: nuorten työasenteiden ja elämäntyylien muutokset. ”Matka aikuisuuteen” Satakunnan Sairaanhoitopiirin ky, Koulutuspäivä 18.01.2013. Pori, Suomi. (Kutsuttu esitelmä (Keynote))

Helve Helena. Equal opportunities and risks of exclusion in education and in the labor market: Work transitions, values and future orientations of young Finns. Youth, Opportunities and Risks conference 01.06.2012. Riga, Latvia. (Kutsuttu esitelmä (Keynote))

Helve Helena. ”Nordic Youth Work, Youth Research and Youth Policy”. Public Lecture in the Chinese University of HongKong 25.04.2012. HongKong, Hong Kong. (Kutsuttu esitelmä (Keynote))

Helve, Helena. Mitä pojille kuuluu. Kadotetut pojat? Arvojen Akatemia XIV 11.10.2012. Järvenpää, Suomi. (Kutsuttu esitelmä (Keynote))

Helve, Helena. Nuoret ja muuttuvat arvot – ENTÄ NUORISOTUTKIMUS?. Nuorisotutkimuksen juhlaluennot 05.12.2012. Tampere, Suomi. (Kutsuttu esitelmä (Keynote))

Helve, Helena. Valmistu töihin- Mihin? Nuoret matkalla koulutuksesta työelämään. Nuorisofoorumi 2012 26.11.2012. Helsinki, Suomi. (Kutsuttu esitelmä (Keynote))
Digijulkaisu: http://www.tat.fi/digilehti/nuorisofoorumi2012/Nuorisofoorumi_2012.pdf

Helve, Helena. Work transitions and values of young people. Representing Young People: Voice, Image, Practice, Power: 2 nd Maynooth International Youth Studies Conference 29.06.2012. Maynooth, Irlanti. (Kutsuttu esitelmä (Keynote))

Helve, Helena; Svynarenko Arseniy. Temporary employment, identity and future expectations of young Finns. Työelämän tutkimuspäivät/session Youth, work transitions and wellbeing (in English) 09.11.2012. Tampere, Suomi. (Muu esitelmä)
http://www15.uta.fi/tyoelamantutkimuspaivat/pdf/2012/2012%20tyoryhmayhteenvedot/Helve%20yhteenveto.pdf