Helena Helve

Zerif supports a custom frontpage

New Book: ‘CADJAN – KIDUHU’ Global Perspectives on Youth Work

‘CADJAN – KIDUHU’ Global Perspectives on Youth Work Brian Belton (Ed.) In this book academics, practitioners and scholars from all over the planet present relatively heterogeneous perspectives to produce something of the homogenous whole that youth work might be understood to be. This promotes the understanding that to lock down youth work in notional stasis Read more about New Book: ‘CADJAN – KIDUHU’ Global Perspectives on Youth Work[…]

XVIII ISA World Congress of Sociology

Participating in XVIII ISA World Congress of Sociology, 13-19 July 2014 in Yokohama and presenting research paper ”Uncertain Transitions: Changing Attitudes, Values and Lifestyles of Young Finn” at Faces of Uncertain Transitions to Adulthood Across Cultures. Part II: Problems, RC34 (Sociology of youth) Thursday 17 July.

Social inclusion of youth on the margins of society – Policy review of research results

European Commission published policy review written by Dagmar Kutsar, Professor of Social Policy at the Institute of Sociology and Social Policy, University of Tartu, and Helena Helve, Professor of Youth Research at the University of Tampere and Adjunct Professor in the Department of Comparative Religion and Sociology at the University of Helsinki. http://ec.europa.eu/research/social-sciences/pdf/social-inclusion-of-youth_en.pdf

Book review: Youth and work transitions in changing social landscapes (Helve & Evans 2013, Tufnell Press)

”Youth in transition: How do they cope? A new book focuses on the many attitudes and different behaviours that affect youth transitions in relation to work, wellbeing, employment and career interventions.”  Book review by Anders Martinsen, Head of Secretariat, ASEM LLL Hub In the ASEMagazine no.4, page 12, you can read  a review on book Read more about Book review: Youth and work transitions in changing social landscapes (Helve & Evans 2013, Tufnell Press)[…]

Youth and work transitions in changing social landscapes kirjan esittely työelämän tutkimuspäivillä Tampeerella 07.11.2013

transitionsKirjan kirjoittajat esittelevät omat artikkelit ja osallistuvat keskusteluun teoksesta Youth and work transitions in changing social landscapes (Helve & Evans 2013, Tufnell Press)

Paikka:  Tampeeren yliopisto, Päätalo, ls. 4, 2. Krs

Aika: 10:00-11:00, 7 marraskuuta, 2013

Kirjan esittely:
Miten nuoret eri puolilla maailmaa kohtaavat globaalin taloudellisen kriisin ja kasvavan nuorisotyöttömyyden? Youth and work transitions in changing social landscapes -julkaisu tuo uutta tietoa sekä nuorisotutkijoille että poliittisille päättäjille ja tarjoaa monia näkökulmia myös julkiseen keskusteluun keskeisistä nuorten siirtymävaiheita koskevista ongelmista, jotka liittyvät nuorten  aikuistumiseen, hyvinvointiin, koulutukseen ja työllistymiseen. Julkaisun taustalla on Suomen Akatemian Työ ja hyvinvointiohjelman Work-Preca-tutkimushankkeen kansalliset ja kansainväliset nuorisotutkimusverkostot. Artikkelien kirjoittajissa on kansainvälisesti tunnettujen tutkijoiden lisäksi myös nuoria suomalaisia väitöskirjatutkijoita. Antologian kaksikymmentä artikkelia perustuvat tutkimuksiin nuorten hyvinvoinnista ja koulusta työelämään siirtymisen mahdollisuuksista ja riskeistä. Teos tuo  ajankohtaista uutta tietoa mm. suomalaisten ja brittiläisten nuorten koulusta työelämään siirtymisen riskeistä ja mahdollisuuksista sekä myös vertailevaa tietoa nuorten elämän hallinnasta ja siihen vaikuttavista yhteiskunnallisista, taloudellisista, sosiaalisista ja kulttuurisista tekijöistä.  Kansainväliset tutkimukset kuvaavat globaalisti nuorten työhön siirtymisen kysymyksiä esimerkiksi USA:ssa, Kanadassa, Karibian alueella, Intiassa, Japanissa, Etelä-Afrikassa, Venäjällä, Australiassa ja Uudessa Seelannissa.  Useista  teoreettisista lähtökohdista  analysoidaan sosiaalisia, psykologisia,  taloudellisia ja kulttuurisia tekijöitä, jotka vaikuttavat sekä nuorten mahdollisuuksiin muuttuvilla työmarkkinoilla että nuorten työelämäodotuksiin, arvoihin ja koulutusvalintoihin. Nuorten työelämän siirtymiä ja hyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä kuvataan laajojen etnograafisten ja pitkittäistutkimusaineistojen valossa, jotka mahdollistavat esimerkiksi suomalaisten, brittiläisten ja amerikkalaisten nuorten hyvinvoinnin ja aikuistumiseen liittyvien tekijöiden vertailun. Lokaalit ja globaalit nuorisokulttuurit, identiteetit, arvot ja  asenteet muovaavat nuorten koulutus- ja työelämäodotuksia ja tavoitteita. Sukupuoli, etniset- ja sosiaaliset sekä taloudelliset taustat leimaavat nuorten koulutus- ja  uravalintoja ja tavoitteita sekä pyrkimyksiä.  Globaalin talouden ja työelämän rakenteelliset muutokset nostavat keskusteluun kadotetun sukupolven. Kansallisten ja kansainvälisten tutkimusten, esimerkkien ja teoreettisten mallien valossa kuvataan erilaisia vaihtoehtoja, jotka purkavat nuorten työllistymisen rakenteellisia esteitä.  Monitieteiset analyysit työelämän muutoksista, työn prekarisoitumisesta, NEET –nuorista, nuorisotyöttömyydestä ja syrjäytymisestä sekä niiden vaikutuksista  nuorten hyvinvointiin tuovat monia uusia lähtökohtia ja laajasti sovellettavaa tietoa nuorisotyöhön, tutkimukseen, koulutukseen ja politiikkaan.

Youth and work transitions in changing social landscapes, toim. Helve H. & Evans K. Tufnell Press, England and U.S.A. Lightning Source, 2013 (356 sivua).

[…]