Recent presentations at international and national conferences

Helve Helena. Suomalaisten nuorten arvot ja kansalaisuus. Juhlaluentosarja Suomi 100: Suomalainen lapsuus, nuoruus ja perhe 22.02.2017. Tampere, Suomi.

Helve Helena, Svynarenko Arseniy, Sinisalo-Juha Eeva. The Role of Identity Horizons in Education-to-work Transitions: A Study of Students in Higher Education in Finland. 24th Annual Conference: The International Society for Reseach of Identity 20.05.2017. Groningen, The Netherlands.

Helve Helena, Svynarenko Arseniy, Sinisalo-Juha Eeva. Suomalaisten korkeakouluopiskelijoiden näkemyksiä työidentiteetistä, työmotivaatiosta ja työhön liittyvistä arvoista. Työelämän tutkimuspäivät, Tampereen yliopisto 2.11.2017.