Hermeneu’sfenomenologinen tulkinta nuorten koronakokemuksista ja tulevaisuuden näkymistä. Nuorisotutkimuspäivät 4 – 5.11.2021

Esityksessäni pohdin hermeneuttis-fenomenologista lähestymistapaa nuorten aikuisten koronakokemusten tulkinnassa ja niiden perusrakenteiden kuvaamisessa. Kiinnostukseni kohteena on miten nuoret Lapin hiihtokeskuksissa ovat kokeneet koronan ja miten se on vaikuttanut heidän elämäänsä ja tulevaisuuden näkymiinsä? Haastattelin yhteensä kymmentä (5 naista ja 5 miestä) 18–26- vuotiasta nuorta keväällä 2021. Haastattelut olivat keskustelunomaisia avoimista aiheeseen liittyvistä teemoista ilman strukturoitua haastattelurunkoa. Read more about Hermeneu’sfenomenologinen tulkinta nuorten koronakokemuksista ja tulevaisuuden näkymistä. Nuorisotutkimuspäivät 4 – 5.11.2021[…]

Early Millennium RC 34 Reflections on Youth Sociology. Presented at XIX ISA World Congress of Sociology, RC 34 Presidential session 16. July 2018, Toronto

Abstract: This paper will share and analyse, within the framework of youth sociology and RC 34, some thoughts, observations and reflections using pictures from RC 34 meetings and conferences, materials from IBYR, the Official Online Newsletter of the RC 34 (1998–2002), and RC 34 board documents (2002–2006), focusing on working towards the goal of a Read more about Early Millennium RC 34 Reflections on Youth Sociology. Presented at XIX ISA World Congress of Sociology, RC 34 Presidential session 16. July 2018, Toronto[…]

Keynote at 26th Annual Conference of the Japan Society of Youth and Adolescent Psychology

I gave a keynote ’Adolescence, identity formation and school-to-work transitions’ in the 26th Annual Conference of the Japan Society of Youth and Adolescent Psychology 27-28 October 2018 at Kyoto University and a lecture about youth citizenship values in the research seminar. The picture is taken from the Society’s board members at the after conference  geisha party. Read more about Keynote at 26th Annual Conference of the Japan Society of Youth and Adolescent Psychology[…]

Recent presentations at international and national conferences

Helve Helena. Suomalaisten nuorten arvot ja kansalaisuus. Juhlaluentosarja Suomi 100: Suomalainen lapsuus, nuoruus ja perhe 22.02.2017. Tampere, Suomi. Helve Helena, Svynarenko Arseniy, Sinisalo-Juha Eeva. The Role of Identity Horizons in Education-to-work Transitions: A Study of Students in Higher Education in Finland. 24th Annual Conference: The International Society for Reseach of Identity 20.05.2017. Groningen, The Netherlands. Read more about Recent presentations at international and national conferences[…]

Recent presentations: 3rd ISA Forum of Sociology, July 12, 2016, The University of Vienna

A Comparative Study of Future Horizons and Value Shifts Among Young Finns in Higher Education Tuesday, 12 July 2016: 10:00 The University of Vienna, room: Hörsaal BIG 2 Presentation abstract: Since the economic crisis began in 2008, Finnish unemployment rates have stayed relatively high and a new phenomenon among young people with higher education qualifications Read more about Recent presentations: 3rd ISA Forum of Sociology, July 12, 2016, The University of Vienna[…]

Esitys: Tutkimus korkeakouluopiskelijoiden opiskelu- ja työarvoista sekä tulevaisuuden horisontista

Helena Helve, Eeva Sinisalo-Juha ja Arseniy Svynarenko. Tutkimus korkeakouluopiskelijoiden opiskelu- ja työarvoista sekä tulevaisuuden horisontista. Työelämän tutkimuspäivät 06.11.2015. Tampere, Suomi.

Abstrakti.

Tutkimus saa taustaa Suomen Akatemian rahoittamasta Nuorten ’pätkätyöttömien’ aikuisten muuttuvat arvot ja elämäntyylit suomalaisilla työmarkkinoilla (Work-Preca) tutkimusprojektista. Se toi esille suomalaisten nuorten aikuistumisen vaikeuden nykyisillä epävarmoilla työmarkkinoilla. Nuorten oli vaikeaa kehittää työ- tai ammatti-identiteettiä ilman työssäolokokemuksia. Ongelmakohtia olivat opiskelujaksojen väliset välivuodet, työttömyysjaksot ja työttömyyden pitkittyminen. Ne vaikuttivat nuoren identiteetin muodostukseen ja nuoren kansalaiseksi kasvamiseen (Helve, 2015).

[…]