Social inclusion of youth on the margins of society – Policy review of research results

European Commission published policy review written by Dagmar Kutsar, Professor of Social Policy at the Institute of Sociology and Social Policy, University of Tartu, and Helena Helve, Professor of Youth Research at the University of Tampere and Adjunct Professor in the Department of Comparative Religion and Sociology at the University of Helsinki. http://ec.europa.eu/research/social-sciences/pdf/social-inclusion-of-youth_en.pdf

Book review: Youth and work transitions in changing social landscapes (Helve & Evans 2013, Tufnell Press)

”Youth in transition: How do they cope? A new book focuses on the many attitudes and different behaviours that affect youth transitions in relation to work, wellbeing, employment and career interventions.”  Book review by Anders Martinsen, Head of Secretariat, ASEM LLL Hub In the ASEMagazine no.4, page 12, you can read  a review on book Read more about Book review: Youth and work transitions in changing social landscapes (Helve & Evans 2013, Tufnell Press)[…]

Youth and work transitions in changing social landscapes kirjan esittely työelämän tutkimuspäivillä Tampeerella 07.11.2013

transitionsKirjan kirjoittajat esittelevät omat artikkelit ja osallistuvat keskusteluun teoksesta Youth and work transitions in changing social landscapes (Helve & Evans 2013, Tufnell Press)

Paikka:  Tampeeren yliopisto, Päätalo, ls. 4, 2. Krs

Aika: 10:00-11:00, 7 marraskuuta, 2013

Kirjan esittely:
Miten nuoret eri puolilla maailmaa kohtaavat globaalin taloudellisen kriisin ja kasvavan nuorisotyöttömyyden? Youth and work transitions in changing social landscapes -julkaisu tuo uutta tietoa sekä nuorisotutkijoille että poliittisille päättäjille ja tarjoaa monia näkökulmia myös julkiseen keskusteluun keskeisistä nuorten siirtymävaiheita koskevista ongelmista, jotka liittyvät nuorten  aikuistumiseen, hyvinvointiin, koulutukseen ja työllistymiseen. Julkaisun taustalla on Suomen Akatemian Työ ja hyvinvointiohjelman Work-Preca-tutkimushankkeen kansalliset ja kansainväliset nuorisotutkimusverkostot. Artikkelien kirjoittajissa on kansainvälisesti tunnettujen tutkijoiden lisäksi myös nuoria suomalaisia väitöskirjatutkijoita. Antologian kaksikymmentä artikkelia perustuvat tutkimuksiin nuorten hyvinvoinnista ja koulusta työelämään siirtymisen mahdollisuuksista ja riskeistä. Teos tuo  ajankohtaista uutta tietoa mm. suomalaisten ja brittiläisten nuorten koulusta työelämään siirtymisen riskeistä ja mahdollisuuksista sekä myös vertailevaa tietoa nuorten elämän hallinnasta ja siihen vaikuttavista yhteiskunnallisista, taloudellisista, sosiaalisista ja kulttuurisista tekijöistä.  Kansainväliset tutkimukset kuvaavat globaalisti nuorten työhön siirtymisen kysymyksiä esimerkiksi USA:ssa, Kanadassa, Karibian alueella, Intiassa, Japanissa, Etelä-Afrikassa, Venäjällä, Australiassa ja Uudessa Seelannissa.  Useista  teoreettisista lähtökohdista  analysoidaan sosiaalisia, psykologisia,  taloudellisia ja kulttuurisia tekijöitä, jotka vaikuttavat sekä nuorten mahdollisuuksiin muuttuvilla työmarkkinoilla että nuorten työelämäodotuksiin, arvoihin ja koulutusvalintoihin. Nuorten työelämän siirtymiä ja hyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä kuvataan laajojen etnograafisten ja pitkittäistutkimusaineistojen valossa, jotka mahdollistavat esimerkiksi suomalaisten, brittiläisten ja amerikkalaisten nuorten hyvinvoinnin ja aikuistumiseen liittyvien tekijöiden vertailun. Lokaalit ja globaalit nuorisokulttuurit, identiteetit, arvot ja  asenteet muovaavat nuorten koulutus- ja työelämäodotuksia ja tavoitteita. Sukupuoli, etniset- ja sosiaaliset sekä taloudelliset taustat leimaavat nuorten koulutus- ja  uravalintoja ja tavoitteita sekä pyrkimyksiä.  Globaalin talouden ja työelämän rakenteelliset muutokset nostavat keskusteluun kadotetun sukupolven. Kansallisten ja kansainvälisten tutkimusten, esimerkkien ja teoreettisten mallien valossa kuvataan erilaisia vaihtoehtoja, jotka purkavat nuorten työllistymisen rakenteellisia esteitä.  Monitieteiset analyysit työelämän muutoksista, työn prekarisoitumisesta, NEET –nuorista, nuorisotyöttömyydestä ja syrjäytymisestä sekä niiden vaikutuksista  nuorten hyvinvointiin tuovat monia uusia lähtökohtia ja laajasti sovellettavaa tietoa nuorisotyöhön, tutkimukseen, koulutukseen ja politiikkaan.

Youth and work transitions in changing social landscapes, toim. Helve H. & Evans K. Tufnell Press, England and U.S.A. Lightning Source, 2013 (356 sivua).

[…]

Uusia haastatteluja ja esiintymisiä

Romaniassa

Uusia haastatteluja :

Aamulehti: Suurtyöttömyys työntää Etelä-Euroopan nuoret marginaaliin  http://blogs.helsinki.fi/yopo-africa/files/2013/02/cut_aamulehti_5711.pdf

Helsingin sanomat: Työttömyys turmelee euronuorten sukupolven http://www.hs.fi/talous/Ty%C3%B6tt%C3%B6myys+turmelee+euronuorten+sukupolven/a1370836398642

Turun Sanomat http://www.ts.fi/uutiset/ulkomaat/446052/Suurtyottomyys+tyontaa+EtelaEuroopan+nuoria+marginaaliin

13.03.2013-22.03.2013.  Haastattelu Rakentaja-lehteen, nro 4/2013 otsikolla Tutkimuskohteena nuoret http://rakennusliitto.fi/wp-content/uploads/2013/02/Rakentaja-04-2013.pdf

[…]

NEW book: Youth and work transitions in changing social landscapes

A new book Youth and work transitions in changing social landscapes, edited by Helena Helve and Karen Evans was published in May by the Tufnell Press in London This book is about the changing constellations of risk and opportunity that young people face in transitions from school to work. Researchers here have considered how social, Read more about NEW book: Youth and work transitions in changing social landscapes[…]

New publications and speeches

Here is an update to Helena Helve’s list of publications and speeches: Helve Helena. Koulusta työelämään: nuorten työasenteiden ja elämäntyylien muutokset. ”Matka aikuisuuteen” Satakunnan Sairaanhoitopiirin ky, Koulutuspäivä 18.01.2013. Pori, Suomi. (Kutsuttu esitelmä (Keynote)) Helve Helena. Equal opportunities and risks of exclusion in education and in the labor market: Work transitions, values and future orientations of Read more about New publications and speeches[…]