Recent presentations: 3rd ISA Forum of Sociology, July 12, 2016, The University of Vienna

A Comparative Study of Future Horizons and Value Shifts Among Young Finns in Higher Education Tuesday, 12 July 2016: 10:00 The University of Vienna, room: Hörsaal BIG 2 Presentation abstract: Since the economic crisis began in 2008, Finnish unemployment rates have stayed relatively high and a new phenomenon among young people with higher education qualifications Read more about Recent presentations: 3rd ISA Forum of Sociology, July 12, 2016, The University of Vienna[…]

Esitys: Tutkimus korkeakouluopiskelijoiden opiskelu- ja työarvoista sekä tulevaisuuden horisontista

Helena Helve, Eeva Sinisalo-Juha ja Arseniy Svynarenko. Tutkimus korkeakouluopiskelijoiden opiskelu- ja työarvoista sekä tulevaisuuden horisontista. Työelämän tutkimuspäivät 06.11.2015. Tampere, Suomi.

Abstrakti.

Tutkimus saa taustaa Suomen Akatemian rahoittamasta Nuorten ’pätkätyöttömien’ aikuisten muuttuvat arvot ja elämäntyylit suomalaisilla työmarkkinoilla (Work-Preca) tutkimusprojektista. Se toi esille suomalaisten nuorten aikuistumisen vaikeuden nykyisillä epävarmoilla työmarkkinoilla. Nuorten oli vaikeaa kehittää työ- tai ammatti-identiteettiä ilman työssäolokokemuksia. Ongelmakohtia olivat opiskelujaksojen väliset välivuodet, työttömyysjaksot ja työttömyyden pitkittyminen. Ne vaikuttivat nuoren identiteetin muodostukseen ja nuoren kansalaiseksi kasvamiseen (Helve, 2015).

[…]

Haastattelu: Nuorten arvot ovat koventuneet

”Nuorten arvot ovat monimuotoistuneet, mutta myös koventuneet 2000-luvulla. Helsingin yliopiston dosentti ja Tampereen yliopiston emeritaprofessori Helena Helven vertailevan arvotutkimuksen mukaan nuorten kolmen perinteisen arvopohjan, humanismin, individualismin ja traditionalismin rinnalle on noussut uusia ideologioita, jotka korostavat yksilön vastuuta omasta elämästään, kansallista identiteettiä ja nationalismia sekä maailmankansalaisuutta. Arvoista ja niiden muutoksesta keskusteltiin Ilmajoella alueellisilla nuorisopäivillä. Yhdeksättä kertaa Read more about Haastattelu: Nuorten arvot ovat koventuneet[…]

Europe´s Jobless Youth: Can Evolving Lifestyles Drive Flexibility?

07/10/2014 State of Europe pre-summit viewpoint by Helena Helve, Professor Emerita in the School of Social Sciences and Humanities at Tampere University and Adjunct Professor of the Department of World Cultures at Helsinki University This is a guest commentary in the run-up to Friends of Europe?s annual State of Europe 2014, held on October 9th. Read more about Europe´s Jobless Youth: Can Evolving Lifestyles Drive Flexibility?[…]

New Book: ‘CADJAN – KIDUHU’ Global Perspectives on Youth Work

‘CADJAN – KIDUHU’ Global Perspectives on Youth Work Brian Belton (Ed.) In this book academics, practitioners and scholars from all over the planet present relatively heterogeneous perspectives to produce something of the homogenous whole that youth work might be understood to be. This promotes the understanding that to lock down youth work in notional stasis Read more about New Book: ‘CADJAN – KIDUHU’ Global Perspectives on Youth Work[…]

XVIII ISA World Congress of Sociology

Participating in XVIII ISA World Congress of Sociology, 13-19 July 2014 in Yokohama and presenting research paper ”Uncertain Transitions: Changing Attitudes, Values and Lifestyles of Young Finn” at Faces of Uncertain Transitions to Adulthood Across Cultures. Part II: Problems, RC34 (Sociology of youth) Thursday 17 July.