Helena Helve

Zerif supports a custom frontpage

New article: Helve, H., Côté, J., Svynarenko, A., Sinisalo-Juha, E., Mizokami, S., Roberts, S. & Nakama, R. Identity Horizons Among Finnish Postsecondary Students: A Comparative Analysis, Identity, 17:3, 2017: 191-206, Taylor & Francis

Helve, H., Côté,  J.,   Svynarenko, A., Sinisalo-Juha, E., Mizokami, S., Roberts, S. & Nakama, R. Identity Horizons Among Finnish Postsecondary Students: A Comparative Analysis, Identity, 17:3, 2017: 191-206, Taylor & Francis Online, To Link: http://dx.doi.org/10.1080/15283488.2017.1340164. ABSTRACT This article examines the identity horizons of postsecondary students in Finland—a country in which social welfare provisions buffer education-to-work transitions—comparing their identity Read more about New article: Helve, H., Côté, J., Svynarenko, A., Sinisalo-Juha, E., Mizokami, S., Roberts, S. & Nakama, R. Identity Horizons Among Finnish Postsecondary Students: A Comparative Analysis, Identity, 17:3, 2017: 191-206, Taylor & Francis[…]

Recent presentations at international and national conferences

Helve Helena. Suomalaisten nuorten arvot ja kansalaisuus. Juhlaluentosarja Suomi 100: Suomalainen lapsuus, nuoruus ja perhe 22.02.2017. Tampere, Suomi. Helve Helena, Svynarenko Arseniy, Sinisalo-Juha Eeva. The Role of Identity Horizons in Education-to-work Transitions: A Study of Students in Higher Education in Finland. 24th Annual Conference: The International Society for Reseach of Identity 20.05.2017. Groningen, The Netherlands. Read more about Recent presentations at international and national conferences[…]

Recent presentations: 3rd ISA Forum of Sociology, July 12, 2016, The University of Vienna

A Comparative Study of Future Horizons and Value Shifts Among Young Finns in Higher Education Tuesday, 12 July 2016: 10:00 The University of Vienna, room: Hörsaal BIG 2 Presentation abstract: Since the economic crisis began in 2008, Finnish unemployment rates have stayed relatively high and a new phenomenon among young people with higher education qualifications Read more about Recent presentations: 3rd ISA Forum of Sociology, July 12, 2016, The University of Vienna[…]

Esitys: Tutkimus korkeakouluopiskelijoiden opiskelu- ja työarvoista sekä tulevaisuuden horisontista

Helena Helve, Eeva Sinisalo-Juha ja Arseniy Svynarenko. Tutkimus korkeakouluopiskelijoiden opiskelu- ja työarvoista sekä tulevaisuuden horisontista. Työelämän tutkimuspäivät 06.11.2015. Tampere, Suomi.

Abstrakti.

Tutkimus saa taustaa Suomen Akatemian rahoittamasta Nuorten ’pätkätyöttömien’ aikuisten muuttuvat arvot ja elämäntyylit suomalaisilla työmarkkinoilla (Work-Preca) tutkimusprojektista. Se toi esille suomalaisten nuorten aikuistumisen vaikeuden nykyisillä epävarmoilla työmarkkinoilla. Nuorten oli vaikeaa kehittää työ- tai ammatti-identiteettiä ilman työssäolokokemuksia. Ongelmakohtia olivat opiskelujaksojen väliset välivuodet, työttömyysjaksot ja työttömyyden pitkittyminen. Ne vaikuttivat nuoren identiteetin muodostukseen ja nuoren kansalaiseksi kasvamiseen (Helve, 2015).

[…]

Haastattelu: Nuorten arvot ovat koventuneet

”Nuorten arvot ovat monimuotoistuneet, mutta myös koventuneet 2000-luvulla. Helsingin yliopiston dosentti ja Tampereen yliopiston emeritaprofessori Helena Helven vertailevan arvotutkimuksen mukaan nuorten kolmen perinteisen arvopohjan, humanismin, individualismin ja traditionalismin rinnalle on noussut uusia ideologioita, jotka korostavat yksilön vastuuta omasta elämästään, kansallista identiteettiä ja nationalismia sekä maailmankansalaisuutta. Arvoista ja niiden muutoksesta keskusteltiin Ilmajoella alueellisilla nuorisopäivillä. Yhdeksättä kertaa Read more about Haastattelu: Nuorten arvot ovat koventuneet[…]

Europe´s Jobless Youth: Can Evolving Lifestyles Drive Flexibility?

07/10/2014 State of Europe pre-summit viewpoint by Helena Helve, Professor Emerita in the School of Social Sciences and Humanities at Tampere University and Adjunct Professor of the Department of World Cultures at Helsinki University This is a guest commentary in the run-up to Friends of Europe?s annual State of Europe 2014, held on October 9th. Read more about Europe´s Jobless Youth: Can Evolving Lifestyles Drive Flexibility?[…]